SEO

Optimizacija sajta pravila web marketinga, SEO Pišite za ljude, optimizujte za robote – kaže jedan od SEO lidera SEO Henrik Bondtoft. To znači da morate da “služite dva gospodara” – osobe koje će pročitati vaš tekst i pretraživače koji će tekst smatrati dostojnim visokog ranga. Kako da ovo postignete? Tako što ćete napisati zanimljiv tekst […]